FORMÅL

Vores formål er at få skabt opmærksomhed på de komplekse problematikker, der er i det danske frivillig-rejsemarked, og derigennem uddanne aktører på markedet således at en bæredygtig forandring i markedet startes.

VISION

Vi vil skabe bæredygtig forandring i markedet for

internationalt frivilligt arbejde

MISSION

Politisk engagement (2021)

  • Gennem interaktion med politiske institutioner ønsker vi at sprede viden om det frivillig-rejsemarked, der vil skabe forandring samtidig med at vi kan drage på deres viden og selv få en større forståelse for praktisk implementering af bæredygtighed i internationalt frivilligt arbejde.

  • Vores politiske engagement er vigtigt for at udnytte vores research til at skabe forandring ovenfra og ned

  • Vores politiske engagement er vigtig for at forstå de præmisser hvorpå de frivillige navigerer på markedet

Uddannelse af aktører på markedet

  • Gennem uddannelse af frivillige vil vi klæde dem på, så de kan navigere i markedet på en mere bæredygtig måde, således at de kan være med til at skabe forandring,

  • Vi forstår uddannelse som noget der går flere veje og hvor underviser så vel som elev er en resurse. Derfor vil vi skabe et trygt og støttende fællesskab og netværk af frivillige, hvori alle kan dele og trække på hinandens resurser.

Informationsindsamling

  • Gennem research vil vi kontinuerligt udvide vores viden om frivillig-rejsemarkedet og hvordan det kan gøres mere bæredygtigt

  • Vores netværk af frivillige udgør en vigtig resurse for vores research og dataindsamling

Vi arbejder gennem tre forskellige elementer af vidensdeling for at nå vores vision.

Gennem fokus på vores tre områder har vi et stabilt fundament for at kunne begynde at implementere

bæredygtighed i det danske marked for internationalt frivilligt arbejde:

 

VÆRDIER

black-binocular-on-round-device-63901.jp

BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed er helt centralt for vores arbejde både i form af vores vision men også vores daglige arbejde og metoder. Det er derfor vigtigt for os at definere hvad vi forstår af ordet bæredygtighed. Bæredygtighed er et holistisk og langsigtet begreb for os, der dermed kræver at man gennemtænker ens metoder og vurderer om det i det lange perspektiv gør godt. Det er en fornuftig og cirkulær brug af ressourcer, hvor man hverken udnytter eller spilder dem. Mere præcist tilgår vi bæredygtighed ud fra de tre P’er, people, planet and prosperity. Vi stræber efter at vores eget arbejde såvel som det internationale frivillige arbejde skal være socialt bæredygtigt, økonomisk bæredygtigt og bæredygtigt for miljøet.

OPLYSENDE

NGO PILOT er oplysende og arbejder på at indsamle og dele information om markedet for internationalt frivilligt arbejde. Vi har en holistisk tilgang for at kunne oplyse om et komplekst marked og komplekse løsninger.

TROVÆRDIGHED

Det er vigtigt for os at vi som team og organisation er troværdige såvel som at den viden vi deler er troværdig. Derfor er gennemsigtighed og kritisk tilgang til viden vigtigt for os.

ETIK

Vores etiske standpunkt er ikke at gøre skade – det frivillige arbejde i udlandet må ikke gøre skade. Etik er ikke et begreb, der har en endelig definition – det kan være meget subjektivt hvorvidt en handling er etisk. Derfor mener vi med dette at vi i NGO PILOT laver konstante etiske overvejelser gennem samtale og debat.

UAFHÆNGIGHED

Det er vigtigt for os at være uafhængige i den forstand at ikke varetage markedets interesser men i stedet sætte ”purpose” over ”profit”. Det betyder at vi ikke lader os styre af andres interesser, men udelukkende vores formål om at gøre markedet mere bæredygtigt. I vores arbejde er det noget vi hele tiden overvejer og vores uafhængighed gør at vi kan forblive kritiske og objektive for at kunne indsamle og dele viden på troværdig vis. Når vi laver samarbejde eller knytter relationer med andre organisationer, virksomheder, projekter og lign. er det altså ud fra dette princip og i ud fra et ønske om en bred viden der inddrager flere perspektiver fra forskellige aktører på frivillig-rejsemarkedet