top of page

FORMÅL

Vores formål er at få skabt opmærksomhed på de komplekse problematikker, der er i det danske frivillig-rejsemarked, og derigennem uddanne aktører på markedet således at en bæredygtig forandring i markedet startes.

VISION

Vi vil skabe bæredygtig forandring i markedet for

internationalt frivilligt arbejde

MISSION

Politisk engagement (2021)

  • Gennem interaktion med politiske institutioner ønsker vi at sprede viden om det frivillig-rejsemarked, der vil skabe forandring samtidig med at vi kan drage på deres viden og selv få en større forståelse for praktisk implementering af bæredygtighed i internationalt frivilligt arbejde.

  • Vores politiske engagement er vigtigt for at udnytte vores research til at skabe forandring ovenfra og ned

  • Vores politiske engagement er vigtig for at forstå de præmisser hvorpå de frivillige navigerer på markedet

Uddannelse af aktører på markedet

  • Gennem uddannelse af frivillige vil vi klæde dem på, så de kan navigere i markedet på en mere bæredygtig måde, således at de kan være med til at skabe forandring,

  • Vi forstår uddannelse som noget der går flere veje og hvor underviser så vel som elev er en resurse. Derfor vil vi skabe et trygt og støttende fællesskab og netværk af frivillige, hvori alle kan dele og trække på hinandens resurser.

Informationsindsamling

  • Gennem research vil vi kontinuerligt udvide vores viden om frivillig-rejsemarkedet og hvordan det kan gøres mere bæredygtigt

  • Vores netværk af frivillige udgør en vigtig resurse for vores research og dataindsamling

Vi arbejder gennem tre forskellige elementer af vidensdeling for at nå vores vision.

Gennem fokus på vores tre områder har vi et stabilt fundament for at kunne begynde at implementere

bæredygtighed i det danske marked for internationalt frivilligt arbejde:

 

VÆRDIER

Bæredygtighed.png

Når vi snakker bæredygtighed ser vi først indad- det er et naturligt startsted. I selvrefleksion er vi opmærksomme på vores egne verdenssyn og positioner i forhold til andre. Vi arbejder kontinuerligt på vores indre bæredygtighed, vi er åbne og har vi en positiv kommunikation. Her kan vi arbejde med den manglende bæredygtighed i frivillig-rejsemarkedet- uden at yde mere skade og med fornuftig brug af ressourcer, for en bæredygtig forandring. 

Bæredygtighed
Etik

Etiske overvejelser og handlinger er en stor del af det at være menneske, og den etiske forståelse bygges på et fundament af vores værdier som en enhed. Dette kan ses som et regelsæt om “do no harm” eller en bæredygtig tilgang. I etik må vi kontinuerligt genoverveje vores egne overbevisninger så de bliver til overvejelser. Etik praktisere og spreder vi gennem vidensdeling. Vi omfavner dette i et trygt rum

Etik.png
Troværdighed
Troværdighed.png

Troværdighed opstår hos os når vi er ærlige overfor os selv, hinanden og i mødet med viden. Vi elsker tværfaglighed og bruger det som et redskab hvor vi kan have kritisk tilgang til viden. Vi vil være gennemsigtige i vores adgangen til viden, og vi tror på at vi især med denne værdi kan skabe mere tryghed i frivillig-rejsemarkedet.

Oplysende
Oplysende.png

NGO PILOT er oplysende og arbejder på at indsamle og dele information om markedet for internationalt frivilligt arbejde. Vi har en holistisk tilgang for at kunne oplyse om et komplekst marked og komplekse løsninger.

Fri
Uafhængighed.png

Vi føler det er nødvendigt at være uafhængige i den forstand at vi ikke bukker under for frivillig-rejsemarkedets økonomiske logikker men i stedet tør sætte os helt fri, og indarbejde nye logikker, der fremmer mere bæredygtig social værdiskabelse for markedet. Det betyder at vi i samarbejder udelukkende har fokus på at gøre markedet mere bæredygtigt og med et ønske om en bred viden, der giver flere perspektiver fra forskellige aktører på frivillig-rejsemarkedet.

bottom of page