top of page

NGO PILOT og det frivillig-rejsemarked

Opdateret: 25. jun. 2021

Om hvorfor vi skal interessere os for bæredygtighed på frivillig-rejsemarkedetBæredygtighed er et uudtømmeligt emne, og der er stor sandsynlighed for, at du falder over begrebet dagligt, igennem dine nyhedskanaler, i avisen eller i byen. Det er et enormt vigtigt begreb, som bedst kan konkretiseres gennem FN's definition: ”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare” (Fra Brundtlandrapporten, 1987). Du har måske hørt den før, men nogle gange skal vi have ting fortalt flere gange. For NGO PILOT defineres bæredygtighed som: ”Bæredygtighed er et holistisk og langsigtet begreb for os, der dermed kræver at man gennemtænker ens metoder og vurderer om det i det lange perspektiv gør godt. Det er en fornuftig og cirkulær brug af ressourcer, hvor man hverken udnytter eller spilder dem. Mere præcist tilgår vi bæredygtighed ud fra de tre P’er, people, planet and prosperity. Vi stræber efter at vores eget arbejde såvel som det internationale frivillige arbejde skal være socialt bæredygtigt, økonomisk bæredygtigt og bæredygtigt for miljøet”

Denne artikel, er et blik ind i dagligdagen for en gruppe unge mennesker der har oprettet en organisation der har til formål at rette op på de uligheder der er på det frivillig-rejsemarked. Et område der vil have rigtig godt af en bæredygtig udvikling- hvorfor skitseres igennem artiklen.


NGO PILOT er en frivilligbaseret nonprofitorganisation, der har til formål ”at få skabt opmærksomhed på komplekserne, der ligger i det danske-internationale frivillig-rejsemarked…” Som med så mange andre frivillige organisationer, er NGO PILOT afhængig af engagerede medlemmer der kan give deres tid til formålet.

NGO PILOT til dags dato af fem medlemmer, som også er styregruppen, ”kernen” så at sige, hvoraf tre sidder i bestyrelsen. Tre af disse medlemmer er Michael Nissen der er uddannet inde for international transport og logistik, og på siden har været hårdtarbejdende beredskabsmedarbejder under COVID-19, Eva Cian, læser kandidat i Socialt Iværksætteri og Ledelse og Simone Larsen der er uddannet i Internationalt Salg og Marketing. Ingen af de tre medlemmer kendte hinanden før oprettelsen af NGO PILOT.


I det følgende præsenteres de tre medlemmer, samt give et indblik i det DNA som NGO PILOT er gjort af. Forhåbentligt giver det også dig et godt indblik i vores mission og vision, samt en interesse i frivillig-rejsemarked. Måske kan du genkende nogle af de oplevelser, der bliver nævnt her i artiklen.


Frivilligt arbejde og den gode kommunikation

Eva er en frontløber og en force i sig selv, hun er den slags person, der med en stor varme og interesse lytter til dig og din historie, hun tror på dig og er ikke ét sekund er i tvivl om det potentiale du har som menneske, og selvfølgelig som frivillig. Det er derfor ikke nogen overraskelse, at hun fik ideen til at oprette organisationen NGO PILOT.

Interessen for bæredygtig udvikling startede som en modreaktion på det store fokus på salg, som dominerede på uddannelsen, som Eva oplevede det. Denne utilfredshed ledte til et praktikforløb i en NGO (Non-governmental organization) i Cambodia.

Praktikforløbet viste sig dog at komme med nogle uforudsete problemer som Eva ikke var forberedt på, pludselig stod hun alene med et stort ansvar- der var meget lidt hjælp at hente hos de andre, især ledelsen var svær at få svar ud af.

Eva udtaler ”Jeg var ret naiv… der var mangel på information og transparence i markedet, jeg fik den der what følelse, er det sådan her?” efter praktikperioden sluttede, blev Eva kritisk overfor de her praktikpladser der findes rundt omkring i verden, Eva fortæller om de tanker hun efterfølgende gjorde sig om opholdet ” Jeg havde ikke tænkt hvordan der kunne være korruption i NGO-sektoren eller hvordan de her frivilligprojekter egentlig var strikket sammen og hvorfor de var der. Det her var et elefant projekt, var der nogle der reelt kunne tage sig af dem?” Der er ingen tvivl om, at der er et reelt problem, hvis man som frivillig er i tvivl om noget så basalt.

Eva fortæller videre, med stort engagement der nemt kan mærkes igennem vores online interview. Hun fortæller, at udvalgte grupper sandsynligvis vil blive udnyttet, når det frivillige rejsemarked er bygget op om udbud og efterspørgsel ”altså et klassisk kapitalistisk system” argumenterer Eva og fortsætter ”Jeg synes det er ærgerligt det er sådan et område [det frivillige] der bliver udnyttet, både os, og modtagerne i udlandet… Hvad kan jeg selv gøre? Hvordan kan vi lave den forandring vi gerne ser i Danmark eller i frivillig-rejsemarked?”

Eva fortæller om et projekt hun oprettede i forbindelse med det frivillig-rejsemarked, her var der var fokus på at oprette en form for valideringsmetode af frivillige projekter i udlandet. Ideen udsprang dels af hendes egne oplevelser, samt et initialt projekt, Volunteer Abroad, hvor hun netop arbejdede med at finde frivillige til projekter i udlandet. Det viste sig hurtigt, at det ikke var nemt at finde finansiering eller interessenter til denne metode, dels fordi det er ekstremt svært rent faktisk at udarbejde en metode, som Eva selv udtaler ”man kan ikke bare lave en generel valideringsmetode, den skal laves til lokalområdet” det kræver ligeledes, at der er penge til at validere projekterne. Derfor oprettede Eva NGO PILOT, et sted hvor projektet kunne få lov til at starte op i sit eget tempo, og hvor hun selv, sammen med de to andre bestyrelsesmedlemmer kunne sætte dagsordenen uden andre interessenter.

Jeg spørg ind til, hvilke tanker bestyrelsesmedlemmerne har gjort bag vision og mission, hertil kommenterer Eva: ”Det vigtigst er, at der sker en bæredygtig forandring på markedet, det er der masser af plads til kan ske”, denne forandring kan komme igennem vidensdeling, uddannelse og ordentlig research, Eva fortsætter ” uddannelse er noget af det vigtigste i samfundet, man kan også sige kærlighed er, men i forhold til det samfund vi lever i, er det uddannelse. Derfor synes vi problemerne med frivillig-rejsemarkedet skal vidensdele igennem uddannelse” med dette refererer Eva til de forskellige kanaler NGO PILOT gør brug af, samt de ydelser NGO PILOT tilbyder, så som workshops og undervisningscases på højskoler.


Eva går meget op i gruppedynamikker og samarbejde i organisationen ”Man tilpasser sig hinanden og det er der en styrke i, men man arbejder også som det passer en selv… Jo bedre vi arbejder sammen jo mere opnår- og udvikler vi”. Vi snakker videre om forskellige arbejds filosofier og samarbejde generelt, Eva slår fast, at det er vigtigt at der er retningslinjer og en åben samtale mellem alle medlemmer i organisationen, men at ”noget går tabt, når der er en der bestemmer”, altså, at det er nemmere at finde sin egen plads og rolle når man har frie tøjler. Det er dog en balancegang, for frie tøjler kræver også en del opsyn, og dette opsyn kommer så igennem organisationens medlemmer, der er er et meget fladt hierarki i NGO PILOT


Forholdet mellem marketing og nonprofit arbejde

Hvis du har snakket lidt med Simone, finder du hurtigt ud af hvor meget hun brænder for sit fag, og at hun er knivskarp. Simone er NGO PILOTs marketingsguru, hun udvikler på strategi, idegenerering, SoMe og meget mere. Simone er uddannet i Internationalt Salg og Marketing, hun har styr på metoderne og forstår virkelig at bruge dem i hendes daglige arbejde i NGO PILOT.

Simone har tidligere arbejdet i London og hun har tilegnet sig et godt overblik over arbejdsstruktur og motivation blandt medarbejdere. Simone har været ansat på et større projekt, der havde fokus på bæredygtig udvikling, her var der fra Simones side ingen tvivl om, hvor stor en faktor det bæredygtige element havde for medarbejdernes engagement, det er noget Simone genkender i hendes egen søgen efter meningsfuldt arbejde ”jeg vil gerne have passionen ind over, så er det en god kombination ikke? At arbejde med de bæredygtige virksomheder, der kan man netop mærke passionen!

Det er enormt givende og vigtigt, at have en person som Simone med i en organisation som NGO PILOT, hun udviser en frygtløshed og en ærlighed, som nogle personer kunne være tilbøjelige til at skøjte hen over eller undlade, for at undgå konflikt, men som Simone selv formulerer så kræver et hold og gode kolleger for bedst muligt at opretholde et godt samarbejde og ærlighed. I den forbindelse fortæller Simone om dette ud fra hendes egen baggrund, og hvordan man kan være farvet af sit fag, Simone fortæller at det krævede en del kommunikation at blive enige, men at det er afgørende for udvikling og gode resultater ”man kan virkelig mærke at man har et branchesprog, når man møder folk fra andre uddannelser” her snakker Simone om samarbejdet i NGO PILOT, samt hvordan de i gruppen har udarbejdet en tone-of-voice og et fælles sprog, udarbejdet på baggrund af deres forskellige baggrunde.


”Alle var fokuseret på den uddannelse der tjente bedst, men hvad så med omverdenen?”


Simone er først og fremmest en del af NGO Pilot, fordi hun som Eva gerne vil bruge hendes faglighed til at give tilbage og bidrage til den bæredygtige udvikling, det gode formål kommer før profit. Simone fortæller at hun tidligt i hendes uddannelse netop blev mødt af et fokus på profit ”alle var fokuseret på den uddannelse der tjente bedst, men hvad så med omverdenen?” fortæller Simone, fokusset på omverdenen blev især forstærket samtidigt med at Simone blev veganer.

Der er uden tvivl et forhold imellem ens personlige overbevisninger og det arbejde der bliver udført i NGO PILOT. Dette grunder i en følsomhed og opmærksomhed på omverdenen, og en forståelse for, hvordan vi påvirker hinanden på godt og ondt.

Om Simones kommunikationsarbejdet i NGO PILOT udtaler hun ”vi er nogle mennesker bag som rigtig gerne vil det her, det er jo en måde at vinkle brandingen på, sådan helt ned i detaljer, hvilket jeg synes er virkelig fed, det er også det vi gør fremadrettet med de aktiviteter vi har så vel som planlægning af strategien”. Vi kommer ind på, hvordan Simone blev en del af organisationen, og hendes første møde med Eva, her er der endnu en gang fokus på det store engagement ”da jeg snakkede med Eva, havde hun så meget passion for denne her virksomhed.... Du ved, det er ikke bare et arbejde, der er ’fire’ i folk, det er fedt!

Der er ingen tvivl om, at fire, er noget de frivillige i NGO PILOT besidder, der er et fælles mål, og en fælles ide som alle er enige i og kan bakke om op.


Simone har også øje for det politiske, hvilket er afgørende i en organisation som NGO PILOT, hun snakker med stort engagement om hvordan virksomheder arbejder i andre lande og hvilke problematikker der opstår, hvis en virksomhed ikke har forståelse for kulturelle forskelle- og virkeligheder, noget der netop kan siges at have betydning på det frivillig-rejsemarked.

En arbejdsdag i NGO PILOT går for Simone ud på at formidle og brande bæredygtighed i det frivillig-rejsemarked, hun udtaler: ”jeg undersøge vores målgruppe og finde værdien for dem… det er selve værdiskabelsen af NGO PILOT, samt hvordan vi videreformidler denne værdiskabelse til de rette, det er både b2b og b2c inde for bæredygtighed”.

Der hører rigtig meget til marketing, som Simone siger er det en meget bred paraply, der kræver enormt meget. Hvis du sidder og er i tvivl om noget under denne paraply, kan du roligt tage fat i Simone.


Læringsprocesser og selvkritik

Michael er autodidakt IT ekspert, han står bag hjemmesiden og vedligehold af alt det tekniske hos NGO PILOT, så som medlemmer og generelle henvendelser. Michael har baggrund i International Transport og Logistik, i daglig tale er han agent.

Michael er kontaktperson for dem, der ønsker sparring og vejledning. Han er som Eva et meget åbent og velkommende menneske, der virkelig brænder for den gode sag. Eva og Michael fandt hinanden igennem et Facebook opslag omhandlede rejsemarkedet, et opslag blev delt, da Eva have brug for en frivillig der ville fortælle hans eller hendes historie, i et podcast event sammen med veganerpartiet ”Vi [Eva og Michael] kom i snak, så fik vi lavet det her interview i samarbejde med veganerpartiet, og så var det jo lidt der Eva bare adopterede mig” udtaler Michael, efter denne event blev han en del af NGO PILOT og officielt det andet medlem af bestyrelsen.

Jeg gør det fordi jeg ser et kæmpe problem som jeg ikke bare kan lade stå til


Som mange andre unge, ville Michael gerne ud at rejse, og at kunne arbejde frivilligt imens var en bonus, han fandt frem til et arbejde som engelskunderviser for skoleelever et sted i Nepal, men der gik ikke længe for Michael oplevede, hvor hurtigt miskommunikation opstår, og hvordan denne påvirke oplevelsen af arbejdet. Det handler ikke kun om Michael og den frivilliges oplevelse, men selvfølgelig også de, der modtager hjælpen, dette gælder ikke kun i dette ene tilfælde, men i utrolig mange frivillige projekter. Michal udtaler om hans oplevelse, det blev afbrudt grundet miskommunikation og misforståelser: ”det er jo ikke supersmart at man tager ned for at være på en skole i et par uger og så hurtigt videre” Michael fortsætter ”Så begynder man at få lidt dårlig samvittighed, det er da ikke særlig vedholdende det her?”

Efter denne oplevelse, fandt Michael, igennem en samtale med en anden frivillig frem til et frivilligt arbejde, han hurtigt fandt mening i. For Michael var dette frivilligt arbejde på hundeinternater, det var håndgribeligt, han havde de rette evner og der var en naturlig udvikling. Denne interesse udviklede sig til dybdegående research på forskellige muligheder for at arbejde som frivillig på internater, som Michael selv nævner i forbindelse med det frivillige arbejde ”næste gang jeg skal rejse vil jeg gøre det rigtigt” det lykkedes og Michael fandt et sted hvor hans tid var givet godt ud, og hvor arbejdet virkelig havde betydning: ”Jeg kiggede efter hvilken slags arbejde man kommer til at lave, hvilke kompetencer skal man bruge for at få lov at være med? Så udfyldte jeg den checkliste jeg havde lavet, så fandt jeg flere internater ved at snakke med folk som selv kendte til internater

Det er samme overvejelser og rationaler som de ovenstående, der ligger bag vejledningen og sparring man kan få hjælp til i NGO PILOT, det er information omkring de spørgsmål man skal stille sig selv, i søgen efter det rigtige frivillige arbejde.


Vender vi blikket tilbage til NGO PILOT og det frivilligt arbejde, der bliver udført der, har Michael lidt at sige om formatet og arbejdsmetoden ”nogle gange kan man godt mærke den der med, at man mangler en klar melding. Man kan godt mangle et overblik over hvad der skal til at ske. Vi er jo en frivillighedsorganisation, så ingen ved jo hvad fremtiden bringer?” kort efter tilføjer Michael at der på trods af uvisheden er enormt meget positivt ved et sådant arbejde, der ligger et stort ansvar, og et personligt drive der gør at arbejdet er ”den perfekte blanding, man kan selv komme til at bestemme”, Michael pointerer at de timer og den dedikation man ligger i det selvfølgelig er afgørende.

Michael nævner også, at arbejdet i NGO PILOT bunder i et ansvar og en medmenneskelighed, der kræver, at vi engagerer os, som han udtaler ”jeg gør det fordi jeg ser et kæmpe problem som jeg ikke bare kan lade stå til”, med reference til alle de projekter, der ikke gør gavn, hverken for den frivillige eller de, der modtager den frivilliges hjælp.


”Communication is key”

Så hvad er NGP PILOT? NGO PILOT er en en samling af vidt forskellige personligheder, der alle brænder for at gøre en forskel. Ud over bestyrelsen består af en matematiker og en humanist, og netværket er langt større, og tæller bl.a. frivillige med ikke dansk baggrund, samarbejdspartnere og mange flere. Men NGO PILOT kan også være dig,

det kunne og burde grundlæggende være alle os, der har en interesse i frivilligt arbejde i udlandet, og de virksomheder som står for at koordinere disse rejser. Vi har et fælles ansvar for at se indad og rette et kritisk blik på måden vi rejser på, særligt som frivillig, men det gælder selvfølgelig også generelt. Vi skal huske på at spørge os selv om hvorfor det er vi vil hjælpe, og hvordan vi så faktisk gør det i praksis, er der nogen chance for, at vores arbejde og gode intention kan have uforudsete konsekvenser? NGO PILOT er ikke ude på at stoppe dig i at rejse ud, de siger heller ikke at frivillig-rejsemarkedet er forkert, de konstaterer blot at der er nogle grundlæggende problemer på markedet, problemer som vi sammen kan løse hvis vi uddanner os, stiller krav og forstår, hvor vigtigt det er at være følsom overfor andre mennesker.