top of page

Del 1: introduktion

Opdateret: 16. mar. 2021

Ansvar og frivilligt arbejde i udlandet


Det er blevet ”big business” at gøre verden til et bedre sted bl.a. i form af rejsebureauer der sælger frivilligt arbejde i udlandet. Dette udgør det vi kalder det frivillige rejsemarked eller voluntourism på engelsk. Det er profit der styrer et sådant marked, hvis ikke der er andre instanser der går ind og regulerer det. Vores formål med NGO PILOT er at bidrage til at udvikle det frivillige rejse-marked i en mere bæredygtig og etisk retning.


Vi er herhjemme i Danmark vant til, at staten og dens institutioner er med til at sikre og regulere markedet, hvilket gør at vi som forbrugere og deltagere i samfundet ikke behøver tage så meget ansvar alene. Hvad angår det frivillige arbejdsmarked herhjemme findes der instanser, love og regler der regulerer markedet. Beskæftigelsesministeriet varetager reguleringer, for at sikre at det frivillige ”arbejdsmarked” ikke forstyrrer det lønnede ”arbejdsmarked”. Det gør de for eksempel ved at lave regler og love for hvilke typer arbejde der må udføres frivilligt og hvilke der ikke må, således at det ikke kommer i karambolage med og overtager ellers lønnede stillinger. Arbejdsmiljøloven gælder også personer der arbejder frivilligt. Det er et lovkrav at indhente børneattester på frivillige der er i kontakt med børn under 15 år. De er også underlagt tavshedspligt såvel som underretningspligt. Det er altså strafbart at videregive oplysninger om eller billeder af en persons private forhold, dog har den frivillige pligt til at underrette de sociale myndigheder ved mistanke af misrøgt at et barn under 18 år.


Dette ledte os i NGO PILOT til spørgsmålet om hvem der egentlig har ansvaret for at styre, sikre og regulere det frivillige rejsemarked og det frivillige arbejde danskere laver i udlandet? Netop dette ønsker vi at undersøge og ansvar kommer til at være kodeordet i denne undersøgelse. Gennem at kortlægge ansvaret vil vi gerne skabe debat omkring hvor det eventuelt bør ligge. For at kortlægge ansvaret, kræver det først at vi kortlægger de aktører eller interessenter der eksisterer i det frivillige rejsemarked. Der er fire hovedinteressenter. Disse fire er henholdsvis. den frivillige, den senderorganisation eller rejsebureau der sender den frivillige afsted, den modtagerorganistation der evt. modtager den frivillige på destinationen, og sidst et frivilligprojekt i værstsamfundet.


Når man dykker ned i dette, dukker der en række retfærdighedsproblematikker op angående ansvar og videregivelsen af det. Langt oftest rejser danskere til det globale syd for at lave frivilligt arbejde og bidrage til samfund der er mere skrøbelige end det danske og generelt fungerer anderledes. Disse samfund defineres først og fremmest af anderledes kulturer end den danske. Det er samfund der ofte er præget af humanitære nødsituationer i form af konflikter (etniske/religiøse) og højt antal flygtninge. Økonomisk set er der typisk høj korruption, høj ulighed og generelt økonomisk nedgang. Politisk defineres disse samfund ofte af delegitimering af staten, forringelse af offentlige ydelser (skole- og sundhedsvæsen) udbredt brud på menneskerettighederne. Det er denne virkelighed som den frivillige agerer i, sammen med den sendende og modtagende organisation såvel som det frivillige projekt. Er det retfærdigt hvis ansvaret for at regulere og sikre et bæredygtigt marked, ligger hos de værtssamfund som i den frivillige i første omgang ønsker at bidrage til? Det er nemlig en opgave der kræver ressourcer og tid. Eller er det retfærdigt hvis det ligger hos den frivillige, når det er rejsebureauerne der tjener pengene?


Der rejser sig altså en hel del spørgsmål omkring dette emne, som er ret centrale i at skabe bæredygtig frivilligt arbejde i udlandet. Alene efter en hurtig googlesøgning bliver det tydeligt at svaret på hvor ansvaret faktisk ligger ikke er lige til at finde. Men vi har sat os for at så vidt muligt undersøge hvem der har ansvaret for at sikre og styre det danske frivillige rejsemarked. Over de næste uger vil vi løbende dele indlæg med jer for at holde jer opdateret i vores research-proces. Det første skridt bliver at kontakte diverse organisationer, NGO’er og bureauer for at samle deres viden på emnet og gøre det tilgængeligt for jer læsere. Vi glæder os selv rigtig meget til at dykke ned i disse problematikker og dele det med jer.

bottom of page