Persondatapolitik

Senest opdateret: 08.02.2021

 

Foreningen NGO PILOTtager problemstillinger i forbindelse med personlige oplysninger alvorligt og ønsker, at du er bekendt med, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver oplysninger. Denne fortrolighedspolitik beskriver vores praksis i forbindelse med oplysninger, som vi, indsamler gennem vores websteder, som linker til denne fortrolighedspolitik. Ved at give personlige oplysninger (som defineret nedenfor) til os via ejendommene, anerkender du, at du har læst denne fortrolighedspolitik og du forstår vilkårene og betingelserne i den.

 

1. PERSONLIGE OPLYSNINGER

1.1 Personlige oplysninger, som vi kan indsamle

To typer oplysninger indsamles i forbindelse med ejendommene: Personlige oplysninger og andre oplysninger. "Personlige oplysninger" er oplysninger, der identificerer dig eller gør dig identificerbar som en enkeltperson. "Andre oplysninger" er alle oplysninger, der ikke afslører din specifikke identitet. Hvis vi er forpligtede til at behandle andre oplysninger som personlige oplysninger i henhold til gældende lov, kan vi bruge og videregive dem med de formål, hvormed vi bruger og videregiver personlige oplysninger som beskrevet i denne politik. Andre oplysninger behandles separat nedenfor under overskriften "ANDRE OPLYSNINGER".

Vi og vores tredjepartstjenesteudbydere kan indsamle følgende personlige oplysninger fra dig:

 • Navn

 • Postadresse (inklusive faktureringsadresser)

 • Telefonnummer

 • E-mailadresse

 • Fødselsdato

 • Kredit- og betalingskortnummer

 • Medlemsdetaljer

 • Faglige kompetencer

 

1.2 Indsamling af personlige oplysninger

Vi og vores tredjepartstjenesteudbydere indsamler personlige oplysninger via ejendommene på forskellige måder, herunder:

1.2.1 Via ejendommene

Vi kan indsamle personlige oplysninger via ejendommene, for eksempel når du tilmelder dig nyhedsbreve eller anden kommunikation via ejendommene, registrereres som medlem, foretager et køb eller foretager en anmodning.

 

1.2.2 Fra andre kilder

Vi kan modtage dine personlige oplysninger fra andre kilder, for eksempel:

 • adressedatabaser; eller

 • markedsføringspartnere, når de deler oplysninger med os i forbindelse med markedsføring og reklamekampagner relateret til vores forretning.

 

Hvis du bruger din konto på et socialt medie eller en anden tredjepartskonto til at deltage i vores kampagner eller lignende, vil du dele visse personlige oplysninger fra din tredjepartskonto med os, som for eksempel kan omfatte navn, e-mailadresse, foto, liste over kontakter på sociale medier, og alle andre oplysninger, som du opretter, eller som på anden måde er tilgængelige for os, når du opretter forbindelse via en sådan tredjepartskonto.

1.2.3

Du er ikke via vedtægter eller kontrakt forpligtet til at levere nogen personlige oplysninger til os. Når du for eksempel deltager i forskellige muligheder, der stilles til rådighed via ejendommene, indsamler vi personlige oplysninger fra dig for at give dig (eller os) mulighed for at gennemføre din oplevelse på ejendommene.

 

1.3 Sådan bruger vi personlige oplysninger

Vi og vores tredjepartstjenesteudbydere bruger personlige oplysninger til følgende forretningsformål:

 

1.3.1 Levering af ejendommenes funktionalitet og opfyldelse af dine anmodninger

 • For at kunne levere ejendommenes funktionalitet til dig, f.eks. ved at give dig relateret medlemsservice.

 • For at besvare dine forespørgsler og opfylde dine anmodninger, når du kontakter os via en af vores onlinekontaktformularer eller på anden måde, for eksempel når du sender os spørgsmål, forslag, komplimenter eller klager, eller når du anmoder om oplysninger om vores ejendomme.

 • For at sende dig administrative oplysninger, herunder oplysninger om ejendommene og ændringer af vores vilkår, betingelser og politikker.

 • For at gennemføre og færdiggøre dit køb, for eksempel for at behandle dine betalinger, kommunikere med dig om dit køb og give dig relateret kundeservice.

Vi vil udføre disse aktiviteter for at håndtere vores kontraktmæssige forhold til dig og/eller for at overholde en juridisk forpligtelse.

1.3.2

Levering af vores nyhedsbrev og/eller andre markedsføringsmaterialer til dig og muliggørelse af deling på sociale medier

 • For at sende dig nyhedsbreve med information om vores aktiviteter og nyheder med regelmæssige intervaller. Du kan også vælge at give yderligere oplysninger, når du abonnerer på nyhedsbrevet. Hvis du har abonneret på vores nyhedsbrev, vil du modtage en e-mail fra os. For at gennemføre dit abonnement på vores nyhedsbrev skal du klikke på aktiveringslinket i denne e-mail og udfylde formularen..

 • For at sende dig anden markedsføringskommunikation, som vi mener kan være af interesse for dig, hvis du har angivet, at du gerne vil modtage dem (herunder, men ikke begrænset til, fra vores tredjepartstjenesteudbydere, der sender direct mail og andre former for reklame).

 • For at sende dig SMS-beskeder ved hjælp af dit telefonnummer. Husk, at der kan blive opkrævet besked- og datatakster. Du bør forhøre dig om de gældende datatakster hos din mobiludbyder.

 

Vi vil udføre denne aktivitet med dit samtykke, eller fordi vi har en legitim interesse.

 

1.3.3

Analyse af personlige oplysninger til forretningsrapportering og levering af personligt tilpassede tjenester.

 • For at analysere eller forudsige vores brugeres præferencer for at udarbejde aggregerede tendensrapporter om, hvordan vores digitale indhold bruges, så vi kan forbedre vores ejendomme.

 • For at tilpasse din oplevelse på ejendommene personligt til dig ved hjælp af din IP-adresse ved at præsentere indhold, produkter og tilbud, der er skræddersyet til dig.

Vi vil levere personligt tilpassede tjenester med dit samtykke, eller fordi vi har en legitim interesse.

 

1.3.4 Aggregering og/eller anonymisering af personlige oplysninger

 • Vi kan aggregere og/eller anonymisere personlige oplysninger, så de ikke længere betragtes som personlige oplysninger. Vi gør dette for at generere andre data til vores brug, som vi kan bruge og videregive med ethvert formål.

Vi vil udføre denne aktivitet, fordi vi har en legitim interesse.

 

1.3.5 Opnåelse af vores forretningsformål

 • Dataanalyse, for eksempel for at forbedre vores ejendommes effektivitet;

 • Revisioner for at verificere, at vores interne processer fungerer som tilsigtet og er i overensstemmelse med lovmæssige, regelbaserede eller kontraktmæssige krav;

 • Til bedrageri- og sikkerhedsovervågningsformål, for eksempel for at registrere og forhindre cyberangreb eller forsøg på at begå identitetstyveri;

 • Til udvikling af nye aktiviteter og tjenester;

 • Til udvidelse, forbedring eller ændring af vores aktuelle aktiviteter og tjenester;

 • Til at identificere brugstendenser, for eksempel for at forstå, hvilke dele af vores ejendomme der er af størst interesser for brugerne;

 • Til at bestemme effektiviteten af kampagner, så vi kan tilpasse vores kampagner til vores brugeres behov og interesser; og

 • Til drift og udvidelse af vores forretningsaktiviteter, for eksempel for at forstå, hvilke dele af vores ejendomme der er af størst interesse for vores brugere, så vi kan fokusere vores energi på at imødekomme vores brugeres interesser.

 

Vi udfører disse aktiviteter for at håndtere vores kontraktmæssige forhold til dig, for at overholde en juridisk forpligtelse og/eller fordi vi har en legitim interesse.

 

1.4 Andre anvendelser og videregivelser

Vi bruger og videregiver dine personlige oplysninger, hvis det er nødvendigt eller passende, i særdeleshed når vi har en juridisk forpligtelse til eller en legitim interesse i at gøre det:

 

1.4.1

For at overholde gældende lovgivning.

 • Dette kan omfatte love uden for dit bopælsland.

 

1.4.2

For at svare på anmodninger fra offentlige myndigheder.

 • Dette kan omfatte myndigheder uden for dit bopælsland.

 

1.4.3

For at samarbejde med retshåndhævende myndigheder.

 • For eksempel når vi reagerer på anmodninger og ordrer fra retshåndhævende myndigheder.

 

1.4.4 Af andre juridiske grunde

 • For at håndhæve vores vilkår og betingelser

 • For at beskytte vores eller vores associerede foreningers aktiviteter;

 • For at give os mulighed for at anvende tilgængelige retsmidler eller begrænse de skader, vi måtte lide

 

1.4.5

I forbindelse med et salg eller en forretningstransaktion.

 • Vi har en legitim interesse i at videregive eller overføre dine personlige oplysninger til en tredjepart i tilfælde af omorganisering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden disponering af hele eller en del af vores forretning, aktiver eller aktier (herunder i forbindelse med konkurs eller lignende). Sådanne tredjeparter kan for eksempel omfatte en overtagende enhed og dens rådgivere

 

1.5 Opbevaringsperiode

Vi vil opbevare dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt eller tilladt i lyset af det eller de formål, som de blev indhentet til brug for, og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

De kriterier, vi bruger til at bestemme vores opbevaringsperioder, inkluderer:

 • Så længe vi har et aktivt forhold til dig og leverer ejendommene til dig (for eksempel så længe du medlem hos os eller fortsætter med at bruge ejendommene);

 • Hvorvidt der foreligger en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt (for eksempel kræver visse love, at vi opbevarer registreringer af dine transaktioner i en bestemt periode, før vi kan slette dem); eller

 • Hvorvidt opbevaring er tilrådelig i lyset af vores juridiske stilling (f.eks. med hensyn til gældende forældelsesbestemmelser, retssager eller lovgivningsmæssige undersøgelser).

 

1.6 Følsomme oplysninger

Vi beder dig om ikke at sende os og ikke at videregive nogen følsomme personlige oplysninger (f.eks. personnummer, oplysninger relateret til race eller etnisk oprindelse, religion eller anden tro, helbred, kriminel baggrund eller fagforeningsmedlemskab) på eller via ejendommene eller på anden måde.

2. ANDRE OPLYSNINGER VI KAN INDSAMLE

 

Vi og vores tredjepartstjenesteudbydere kan indsamle andre oplysninger (defineret ovenfor) som f.eks.:

 • Browser- og enhedsoplysninger

 • Brugsdata for mobilapp

 • Serverlogfiler

 • Oplysninger indsamlet via cookies, pixeltags og andre teknologier. 

 • Oplysninger om geografisk placering

 • Demografiske oplysninger og andre ikke-personligt identificerbare oplysninger leveret af dig

 • Oplysninger om, hvordan du bruger ejendommene

 • Aggregerede oplysninger

 

2.1 Sådan kan vi indsamle andre oplysninger

Vi og vores tredjepartstjenesteudbydere kan indsamle andre oplysninger på en række forskellige måder, herunder:

 

2.1.1 Via din browser eller din enhed:

Visse oplysninger indsamles af de fleste browsere, f.eks. din MAC-adresse, enhedstype (Windows eller Macintosh), skærmopløsning, operativsystemversion, internetbrowsertype og -version og type og version for den ejendom, du bruger. Vi og vores tjenesteudbydere kan også indsamle en unik enhedsidentifikator, der er tildelt af os eller vores tjenesteudbydere til den enhed, hvorfra du får adgang til en ejendom, og andre transaktionsoplysninger for den enhed, som vi og vores tjenesteudbydere kan bruge til at levere indhold og reklamer til enheden..

 

2.1.2 Via din brug af mobilapps:

Når du downloader og bruger en mobilapp, kan vi og vores tjenesteudbydere spore og indsamle brugsdata for mobilappen, f.eks. den dato og det tidspunkt, hvor mobilappen på din enhed får adgang til vores servere, og hvilke oplysninger og filer der er blevet downloadet til mobilappen baseret på dit enhedsnummer.

 

2.1.3 Via serverlogfiler:

En IP-adresse er et tal, som din internetudbyder (ISP) automatisk tildeler din enhed, hvorfra du får adgang til en ejendom, og den identificeres og logføres automatisk i vores serverlogfiler, hver gang du besøger ejendommen, sammen med tidspunktet for besøget og aktiviteten på ejendommen. Vi og vores tjenesteudbydere bruger IP-adresser til formål som f.eks. beregning af ejendomsbrugsniveauer, hjælp til at diagnosticere serverproblemer, administration af ejendommene og bestemmelse af din omtrentlige geografiske placering.

 

2.1.4 Brug af cookies:

Vi og vores tjenesteudbydere kan bruge cookies, pixeltags, web beacons, Adobe Flash-teknologi (herunder Flash Local Stored Objects ("Flash LSO'er")) og andre lignende teknologier for blandt andet bedre at kunne give dig mere skræddersyet information for vores produkter og tjenester, og for dem, der tilhører tredjeparter, for at muliggøre din løbende adgang til og brug af ejendommene og indsamle og lagre oplysninger om din brug af ejendommene. F.eks. kan pixeltags og web beacons i forbindelse med en ejendom blandt andet bruges til at spore brugerne af sådanne ejendomme, måle markedsføringskampagners succes og udarbejde statistik om en sådan ejendoms brug og responsrater.

 • Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger ved hjælp af cookies, findes der på de fleste enheder, som bruges til at få adgang til ejendommene, en simpel procedure, som giver dig mulighed for at afvise brugen af cookies. Hvis du vil vide mere om cookies, kan du besøge http://www.allaboutcookies.org/. Hvis du vælger at afvise cookies, vil nogle af eller alle de funktioner, funktionaliteter og kampagner, som er tilgængelige via ejendommene, muligvis ikke være tilgængelige for dig.

 • Hvis din enhed gemmer Flash LSO'er, og hvis du ikke vil have Flash LSO'er gemt på din enhed, hvorigennem du får adgang til ejendommene, kan du justere indstillingerne for din Flash-afspiller til at blokere lagring af Flash LSO'er ved hjælp af de værktøjer, der findes, ved hjælp af panelet med indstillinger for webstedslagring. Du kan også kontrollere Flash LSO'er ved at gå til panelet for globale lagringsindstillinger og følge instruktionerne (som kan omfatte instruktioner, der for eksempel forklarer, hvordan man sletter eksisterende Flash LSO'er (omtales som "information" på Macromedias websted), hvordan man forhindrer, at Flash LSO'er placeres på din enhed, uden at du bliver spurgt, og (for Flash Player 8 og nyere), hvordan du blokerer Flash LSO'er, der ikke leveres af operatøren for den side, du besøger på det givne tidspunkt). Bemærk, at hvis du indstiller Flash Player til at forhindre eller begrænse accept af Flash LSO'er, kan det reducere eller hindre funktionaliteten for nogle Flash-applikationer, herunder potentielt Flash-applikationer, der bruges i forbindelse med ejendommene eller vores indhold. Vi forventer, at vores tjenesteudbydere og teknologileverandører respekterer enhver beslutning fra dig om at forhindre eller begrænse Flash LSO'er, men vi kan ikke garantere, at de gør det.

 • Brugen af disse teknologier giver tredjeparter og deres leverandører mulighed for at levere reklamer for vores produkter og tjenester og andres produkter og tjenester, når du bruger ejendommene eller andre applikationer eller besøger websteder eller webejendomme på internettet via enhver af dine enheder. Disse parter kan placere såkaldte "pixeltags", "web beacons", "usynlige GIF'er" eller lignende teknologier på den enhed, gennem hvilken du får adgang til ejendommene og andre applikationer eller websteder via internettet, og de kan også placere eller genkende tredjepartscookies, når du bruger ejendommene eller andre applikationer, websteder eller webejendomme. De kan også bruge disse teknologier sammen med oplysninger, de indsamler om din onlinebrug, til at genkende dig på tværs af de enheder, du bruger, som f.eks. en mobilenhed og en bærbar computer. Disse tredjeparter bruger muligvis oplysninger om dine besøg, om de forskellige enheder, du bruger, til ejendommene og andre applikationer, websteder eller webejendomme (undtagen dit navn, din adresse og dit telefonnummer), samt oplysninger modtaget fra tredjepart til at levere reklamer for os og andre om varer og tjenester, der kan være af interesse for dig. Hvis du ønsker flere oplysninger om denne praksis kan du besøge Network Advertising Initiative på www.networkadvertising.org eller Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info. Du kan også besøge disse websteder for at fravælge disse reklamepraksisser i computer- og mobilbrowsere på den specifikke enhed, som du bruger til at få adgang til denne fortrolighedspolitik.

 • Vores ejendomme reagerer ikke på browserbaserede spor-ikke-signaler.

 

2.1.5 Oplysninger om geografisk placering

Hvis du bruger nogen placeringsaktiverede produkter eller tjenester, sender du os muligvis placeringsoplysninger. Når du bruger en placeringsaktiveret tjeneste, kan vi indsamle og behandle oplysninger om din nøjagtige geografiske placering som f.eks. GPS-signaler sendt fra en mobilenhed. Vi og vores tredjepartsudbydere og -partnere bruger muligvis din enheds fysiske placering til at give dig personligt tilpassede placeringsbaserede tjenester, indhold og reklamer. I nogle tilfælde kan du muligvis tillade eller nægte sådanne anvendelser af din enheds placering, men hvis du vælger at nægte sådanne anvendelser, kan

vi muligvis ikke give dig de relevante personligt tilpassede tjenester og indhold.

 

2.1.6 Fra dig:

Vi kan indsamle demografiske oplysninger som f.eks. dit postnummer eller køn samt andre oplysninger som f.eks. dit foretrukne kommunikationsmiddel, når du frivilligt giver os disse oplysninger. Disse oplysninger identificerer ikke nødvendigvis dig eller nogen anden bruger af ejendommene personligt, medmindre der tilføjes yderligere oplysninger til dem, som muliggør identifikation. I sådanne tilfælde behandles oplysningerne som personlige oplysninger.

2.1.7 Oplysninger om, hvordan du interagerer på ejendommene:

Vi kan indsamle oplysninger om, hvordan du interagerer på ejendommene. For eksempel kan nogle ejendomme bruge analytiske værktøjer til at hjælpe os med at betjene dig bedre via forbedrede produkter, tjenester og revisioner af ejendommene. Disse indsamlede oplysninger kan fortælle os, hvilke tjenester og funktioner du bruger

2.1.8 Ved at aggregere oplysninger:

Vi kan aggregere personlige oplysninger, så slutproduktet ikke identificerer dig eller nogen anden bruger af ejendommene personligt, for eksempel ved at bruge personlige oplysninger til at beregne den procentdel af vores brugere, der kan lide bestemte aktiviteter eller indhold.

2.1.9 Sociale plugins:

Vores plugins er ikke integreret i vores websted uden begrænsning, men kun ved at bruge et HTML-link (såkaldt "shariff-plugin"). Denne type integration sikrer, at der ved brug af vores websted endnu ikke oprettes nogen forbindelse til den sociale netværksudbyders tjeneste. Hvis du klikker på en knap på et socialt netværk, åbnes et nyt vindue med adgang til tjenesteudbyderens side. For så vidt angår indsamling af oplysninger og omfanget deraf og den sociale netværksudbyders yderligere behandling og brug af oplysninger på deres respektive websteder og angående dine relaterede rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dine personlige oplysninger, henvises der til udbydernes politik om datafortrolighed.

2.2 Sådan kan vi kan bruge og videregive andre oplysninger

Bemærk, at vi kan bruge og videregive andre oplysninger med ethvert formål, medmindre vi er forpligtede til at gøre andet i henhold til gældende lov. Hvis vi er forpligtede til at behandle andre oplysninger som personlige oplysninger i henhold til gældende lov, kan vi bruge dem som beskrevet i afsnittet "Sådan kan vi indsamle andre oplysninger" ovenfor samt med alle de formål, hvormed vi bruger og videregiver personlige oplysninger. I nogle tilfælde kan vi kombinere andre oplysninger med personlige oplysninger (f.eks. ved at kombinere dit navn med din geografiske placering). Hvis vi kombinerer nogen andre oplysninger med personlige oplysninger, behandles de kombinerede oplysninger af os som personlige oplysninger, så længe de kombineres.

3. SIKKERHED

Vi vil bruge rimelige fysiske, tekniske og administrative forholdsregler for at beskytte personlige oplysninger, der er under vores kontrol. Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os ikke længere er sikker, bedes du straks underrette os om det i overensstemmelse med afsnittet "Kontakt os" nedenfor.

4. DINE RETTIGHEDER

4.1

Dine valgmuligheder med hensyn til vores brug og videregivelse af dine personlige oplysninger

Vi giver dig mange valgmuligheder med hensyn til vores brug og videregivelse af personlige oplysninger om dig til markedsføringsformål.

Du kan fravælge følgende som anført nedenfor:

4.1.1

Modtagelse af markedsføringsrelaterede e-mails fra os og vores associerede foreninger:

4.1.2

Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsrelaterede e-mails fra os og vores associerede selskaber fremadrettet, kan du fravælge modtagelse af sådanne e-mails enten ved at bruge den frameldingsmekanisme, der stilles til rådighed i e-mailen, eller ved at sende os en e-mail på info@ngopilot.org. Modtagelse af markedsføringsrelaterede SMS-tekstbeskeder fra os og vores associerede selskaber: Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsrelaterede SMS-tekstbeskeder fra os og vores associerede selskaber fremadrettet, kan du fravælge modtagelse af sådanne beskeder ved at svare på SMS'en med "STOP" eller ved at sende os en e-mail på info@ngopilot.org.

 

4.1.3

Deling af dine personlige oplysninger med andre aktører eller ikke-associerede tredjeparter til deres markedsføringsformål:

Hvis du foretrækker, at vi ikke deler dine personlige oplysninger fremadrettet med aktører eller ikke-associerede tredjeparter til deres markedsføringsformål, kan du fravælge en sådan deling ved at sende en e-mail til os på info@ngopilot.org.

Gør det venligst klart i din e-mail, hvad du framelder dig. Vi vil efterkomme din(e) anmodning(er) så hurtigt, som det er praktisk muligt, og under alle omstændigheder inden for den lovmæssigt krævede periode. Bemærk, at hvis du fravælger at modtage markedsføringsrelaterede meddelelser fra os, så kan vi stadig sende administrative meddelelser til dig.

4.2 Sådan kan du få adgang til, ændre eller slette dine personlige oplysninger

Hvis du gerne vil have adgang til, gennemgå, rette, opdatere, undertrykke, begrænse eller slette personlige oplysninger, som du tidligere har givet os, hvis du gerne vil gøre indsigelse mod vores brug af dine personlige oplysninger, eller hvis du gerne vil anmode om at modtage en elektronisk kopi af dine personlige oplysninger med henblik på at overføre dem til en anden virksomhed (i det omfang, hvori gældende lov giver dig denne ret til dataportabilitet), kan du kontakte os på: info@ngopilot.org. Vi vil svare på din anmodning i overensstemmelse med gældende lov.

Du kan også indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelse. I din anmodning skal du gøre det klart, hvilke personlige oplysninger du gerne vil have ændret, om du vil have dine personlige oplysninger undertrykt fra vores database eller på anden måde fortælle os, hvilke begrænsninger du gerne vil sætte for vores brug af dine personlige oplysninger. For at beskytte dig kan vi kun implementere anmodninger med hensyn til de personlige oplysninger, der er knyttet til den specifikke e-mailadresse, som du bruger til at sende os din anmodning, og vi kan være nødt til at bekræfte din identitet, inden vi implementerer din anmodning. Vi vil forsøge at efterkomme din anmodning så hurtigt, som det er praktisk muligt.

Bemærk, at vi kan være nødt til at opbevare visse oplysninger til brug for dataregistreringsformål og/eller for at gennemføre eventuelle transaktioner, som du påbegyndte, inden du anmodede om en ændring eller sletning (hvis du f.eks. foretager et køb eller deltager i en kampagne, kan du muligvis ikke ændre eller slette de personlige oplysninger, du har givet, før købet eller kampagnen er gennemført). Hvis vores indsamling og brug af personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække et sådant samtykke tilbage ved at sende os en e-mail på info@ngopilot.org og en sådan tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen baseret på samtykke før din tilbagetrækning.

5. GRÆNSEOVERSKRIDENDE OVERFØRSEL

Ejendommene kontrolleres og drives fra Danmark; i overensstemmelse hermed er denne fortrolighedspolitik og vores indsamling, brug og videregivelse af dine personlige oplysninger underlagt lovgivningen i Danmark. Dine personlige oplysninger kan blive opbevaret og behandlet i ethvert land, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi engagerer tjenesteudbydere, og ved at bruge ejendommene forstår du, at dine oplysninger vil blive overført til lande uden for dit bopælsland, herunder lande uden for EØS, som muligvis har databeskyttelsesregler, der er forskellige fra reglerne i dit land.

Hvis du befinder dig i EØS: Nogle lande, der ikke er en del af EØS, anerkendes af EU-kommissionen for at give et passende niveau for databeskyttelse i henhold til EØS-standarderne (den komplette liste over disse lande er tilgængelig her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_de. For overførsler fra EØS til lande, som EU-kommissionen ikke anser for tilstrækkelige, har vi indført passende foranstaltninger som f.eks. standardkontraktbestemmelser vedrørende personlige oplysninger, som er vedtaget EU-kommissionen. Du kan få en kopi af disse foranstaltninger ved at kontakte info@ngopilot.org.

6. OPDATERINGER AF DENNE FORTROLIGHEDSPOLITIK

Vi kan ændre denne fortrolighedspolitik når som helst. Se venligst "SENEST OPDATERET"-teksten øverst på denne side for at se, hvornår denne fortrolighedspolitik sidst blev revideret. Eventuelle ændringer af denne fortrolighedspolitik træder i kraft, når vi gør den reviderede fortrolighedspolitik tilgængelig på eller via en ejendom.

7. KONTAKT OS

NGO PILOT er den forening, der er ansvarlig for indsamling, brug og videregivelse af dine personlige oplysninger i henhold til denne fortrolighedspolitik.

Hvis du har nogen spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne fortrolighedspolitik eller vores databehandlingspraksisser, bedes du kontakte os via e-mail på info@ngopilot.org. Vores hovedadresse er følgende:

NGO PILOT

Greencubator Kontorfællesskab

Nørrebrogade 20

2200, København N

DK - Danmark / Denmark

Databeskyttelsesrådgiver:

Michael Nissen

Nørrebrogade 20

2200, København N

DK - Danmark / Denmark

Tel: +45 2877 7214

michael@ngopilot.org 

Bemærk, at e-mail-kommunikation ikke altid er sikker, så lad være med at inkludere kreditkortoplysninger eller andre følsomme oplysninger i dine e-mail-meddelelser til os.