top of page
FN´s verdensmål
Verdensmål-single-2016-01-17.jpg

Partnerskab for handling

 

17.17 Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

12.png

Sikre bæredygtigt forbrug & produktionsformer

12.8 Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

 

12.b Udvikle og indføre værktøjer til at overvåge indvirkningerne af bæredygtig udvikling på bæredygtig turisme, der skaber arbejdspladser og fremmer lokal kultur og produkter.

NGO PILOTs formål om at skabe bæredygtig forandring på markedet for internationalt frivilligt arbejde relaterer sig på flere måder til FNs verdensmål. Her på siden uddybes på hvilken måde NGO PILOT er dedikeret til især mål 12: sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer & 17: partnerskab for handling. 

 

Det kritiske aspekt

Først og fremmest er ordene bæredygtig og udvikling i sig selv modsigende - da det er verdens udvikling, der har skabt et bæredygtighedsproblem i første omgang. Derudover er FN’s 17 verdensmål udviklet på globalt plan og bliver derfor også målt på globalt niveau. Når man skal måle bæredygtig udvikling på globalt plan, bliver det nødt til at gøres i meget generelle og målbare termer og her er penge i centrum. Det bliver også tydeligt når man læser FN’s indikatorer på de enkelte mål. Men bæredygtig udvikling er langt mere kompliceret end dette - og det at et lands CO2 udledning sænkes og økonomi forbedres, er ikke altid det samme som at de enkelte lokalsamfund oplever denne forandring. 

 

Markedet for internationalt frivilligt arbejde bygger især på at tilbyde den frivillige at bidrage til at nå disse mål - og det er netop her vi i NGO PILOT rækker ud over de generelle beskrivelser. For det er nemt nok at sige som rejsebureau eller projekt - men det er meget komplekst at forstå konsekvenserne af ens handlinger og måle den reelle effekt. Gennem 2 ugers frivilligt arbejde på et elefant internat, bidrager en frivillig til mål 15: livet på land, men hvis det frivillige arbejde man laver, i virkeligheden er med til at bibeholde elefanter i fangeskab og dermed mindsker antallet vilde elefanter, så er den reelle effekt af ens frivillige arbejde modstridende mål 15. 

 

Der er dog også mange gode aspekter af verdensmålene bl.a er internationalt samarbejde og fælles målsætninger et skridt på vejen mod et mere bæredygtigt frivillig-rejsemarked.

 

bottom of page