FN´S VERDENSMÅL

Verdensmål-single-2016-01-17.jpg

Partnerskab for handling

 

17.17 Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

 

Global solidaritet og integreret tilgang er afgørende for fremskridt på bæredygtighedsdagsordnenen. NGO PILOTs politiske engagement og netværk inden for internationalt frivilligt arbejde bidrager til at styrke diverse partnerskaber som skal være med til at skabe forandring. Ved at tilbyde individer medlemskab og deltagelse i NGO PILOT får de mulighed for at aktivt handle for at implementere FN’s verdensmål. Her strækker vi os ud over FN’s beskrivelser, da vi ønsker at disse partnerskaber skal være bygget på mere kompleks vidensdeling, der ikke kan simplificeres til et globalt niveau.

 

12.png

Sikre bæredygtigt forbrug & produktionsformer

 

Gennem vidensdeling bidrager vi til at identificere bæredygtighedsrelaterede problemer i frivillig-rejsemarkedet, hvor frivillig-rejsen er et produkt og forbrugeren er den frivillige, samt udvikle løsninger og inspirere individer til at deltage i markedet på en mere bæredygtig måde.  Som potentiel eller nuværende frivillig kan man hjælpe ved at være betænksom og tage informerede valg når man vælger at være frivillig i udlandet og sikre at man vælger en bæredygtig løsning. Dette er lettere sagt end gjort og NGO PILOT fungerer som en forening der kan hjælpe den frivillige til at træffe denne beslutning og også udføre det frivillige arbejde på en mere bæredygtig måde. Sammen kan dette også være med til at skabe pres på rejsebureauer såvel som de politiske instanser for at sikre mere bæredygtighed på markedet. 

 

 

 

12.8 Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

 

NGO PILOT er dedikeret til dette mål, da vidensdeling om bæredygtighed i markedet for internationalt frivilligt arbejde er centralt i vores mission. Det går begge veje og vi er både et sted for indsamling af viden og data såvel som en platform for deling af viden. 

 

12.b Udvikle og indføre værktøjer til at overvåge indvirkningerne af bæredygtig udvikling på bæredygtig turisme, der skaber arbejdspladser og fremmer lokal kultur og produkter.

 

Frivillig-rejser også på engelsk kaldet ‘voluntourism’ ser vi som en del af turisme industrien, og den kan have en negativ såvel som positiv indvirkningen på arbejdspladser, lokal kultur og produkter. Vi er dedikerede til at skabe en bevidsthed på markedet for internationalt frivilligt arbejde om dets påvirkning på bæredygtig udvikling. Gennem et netværk af frivillige og forskellige organisationer, kan vi skabe et bedre udgangspunkt for evaluering og overvågning af frivillig-rejser. 

NGO PILOTs formål om at skabe bæredygtig forandring på markedet for internationalt frivilligt arbejde relaterer sig på flere måder til FNs verdensmål. Vi har her valgt at uddybe på hvilken måde NGO PILOT er dedikeret til især mål 12: sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer & 17: partnerskab for handling. 

 

Samtidig vil vi gerne understrege hvordan vi forholder os kritiske til brugen af FN’s verdensmål, der desværre nogle gange går op i selvpromovering og salg snarere end reel forandring for de enkelte lokalsamfund. Først og fremmest er ordene bæredygtig og udvikling i sig selv modsigende - da det er verdens udvikling, der har skabt et bæredygtighedsproblem i første omgang. Derudover er FN’s 17 verdensmål udviklet på globalt plan og bliver derfor også målt på globalt niveau. Når man skal måle bæredygtig udvikling på globalt plan, bliver det nødt til at gøres i meget generelle og målbare termer og her er penge i centrum. Det bliver også tydeligt når man læser FN’s indikatorer på de enkelte mål. Men bæredygtig udvikling er langt mere kompliceret end dette - og det at et lands CO2 udledning sænkes og økonomi forbedres, er ikke altid det samme som at de enkelte lokalsamfund oplever denne forandring. 

 

Markedet for internationalt frivilligt arbejde bygger især på at tilbyde den frivillige at bidrage til at nå disse mål - og det er netop her vi i NGO PILOT rækker ud over de generelle beskrivelser. For det er nemt nok at sige som rejsebureau eller projekt - men det er meget komplekst at forstå konsekvenserne af ens handlinger og måle den reelle effekt. Gennem 2 ugers frivilligt arbejde på et elefant internat, bidrager en frivillig til mål 15: livet på land, men hvis det frivillige arbejde man laver, i virkeligheden er med til at bibeholde elefanter i fangeskab og dermed mindsker antallet vilde elefanter, så er den reelle effekt af ens frivillige arbejde modstridende mål 15. 

 

Der er dog også mange gode aspekter af verdensmålene og vi ser internationalt samarbejde og fælles målsætninger som et af mange skridt på vejen mod et mere bæredygtigt frivillig-rejsemarked. Men hos NGO PILOT ser vi at vi også rækker ud over disse mål. Vi lader os ikke begrænse af en generel og global beskrivelse af dem, men lader os inspirere af dem og er ikke bange for at tage del i det store globale og statslige aspekt af vores vision.